Hakkımızda

single-img-ten
Hakkımızda

Çevre Politikamız

          Orüsan Kimya olarak çevre bilinci yüksek , çevreye duyarlı ve çevre dostu teknolojiler ile üretim yapmayı hedeflemektedir. Kapsamı gereği çevre ve insan sağlığı konusunda tehlikeli madeni atık yağların çevre mevzuatına uygun toplanmasını ve geri kazanılmasını hedefler. 
         Atıkların taşınması , geri kazanılması ve geri kazanım sonrası atıkların bertarafı konusunda çevre sorumluluklarının farkında olarak lisanslandırma işlemlerini ve lisanslı firmalar ile çalışmalarını sürdürülebilir olarak yürütmeyi hedefler.Geri kazanım sonrası çıkan atıkların kaynağında azaltılacağını taahhüt eder. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevreyi koruma yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder. 
        Tüm süreçlerin yürütülmesinde resmi kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak çevre mevzuatına uygunluk hedefidir. Sistemin sürekli iyileştirilmesini hedefler.
REFERANSLAR